Καλάθι αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο

Συνεχίστε τις αγορές

Όροι παροχής υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας το Ikariandietclinics.com (“Ιστοσελίδα”), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα των Όρων μονομερώς οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ενημέρωση. Πρέπει να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές. Αν κάνουμε κάποια τροποποίηση, η οποία σας επηρεάζει σημαντικά, θα σας ειδοποιήσουμε, ενημερώνοντάς σας σαφώς για την τροποποίηση.

Οι Όροι Χρήσης που είναι δημοσιευμένοι στην παρούσα ιστοσελίδα κατά τη στιγμή που τη χρησιμοποιείτε, θα εφαρμόζονται. Αν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα αφότου δημοσιεύσουμε κάποιες αλλαγές, συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές, ανεξαρτήτως αν τις έχετε διαβάσει ή όχι. Αν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το Ikariandietclinics.com.

 1. Πεδίο εφαρμογής των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας Ikariandietclinics.com.

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης σαν να είχατε υπογράψει σχετικό συμφωνητικό. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, το λογαριασμό χρήστη σας ή/και εν γένει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα (ή σε ορισμένα τμήματά της). Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή διαγράψουμε άμεσα το λογαριασμό χρήστη σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό χρήστη σας ή/και να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία ή στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης, συμφωνείτε ότι δε φέρουμε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας ή σε τμήματά της.

Η ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία «Icaria Diet Clinics Ike», η οποία έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της παροχής συμβουλών διατροφολογίας. Η Ιστοσελίδα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές διατροφής, ανάλογα με τα στοιχεία που θα υποβάλλετε, αλλά σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται για τα αποτελέσματα της διατροφής που εσείς θα ακολουθήσετε.

 1. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, σας παρέχουμε ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε ότι το  Ikariandietclinics.com μπορεί να περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, γραφικά, μουσική, ήχους, ερωτήσεις, δημιουργικές προτάσεις, μηνύματα, σχόλια, ιδέες, συνταγές, σημειώσεις, άρθρα και άλλο υλικό, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, προτάσεις γευμάτων (συνολικά καλούμενο “Υλικό”). Το Υλικό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή/και άλλα δικαιώματα. Το Υλικό προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Οι εμπορικοί μας συνεργάτες, προμηθευτές, διαφημιζόμενοι, χορηγοί και κάθε άλλο τρίτο μέρος με το οποίο συναλλασσόμαστε μπορεί να έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Υλικό. Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, διαβιβάσετε, διανέμετε, συμμετέχετε στη διανομή ή πώληση, να πωλήσετε παράγωγα έργα ή με οποιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από το Υλικό, ολικά ή εν μέρει. Δεν έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Υλικό αν το αποθηκεύσετε τοπικά στη συσκευή σας. Τροποποίηση του Υλικού ή χρήση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης σε έντυπη μορφή ή άλλο ιστότοπο ή συνδεδεμένο υπολογιστικό περιβάλλον απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν έχουμε παράσχει τη συγκατάθεσή μας ρητά και γραπτά.

 1. Κανόνες συνδρομών

Η χρήση του τμήματος “ Ikariandietclinics.com” είναι δυνατή μόνο κατόπιν χρέωσης. Μπορείτε να επισκεφτείτε τμήματα της Ιστοσελίδας δωρεάν, όπως τις συνταγές, τα βίντεο και τα άρθρα. Αν δεν εγγραφείτε για να γίνεται συνδρομητής, δε θα έχετε τη δυνατότητα χρήση του εργαλείου “ Ikariandietclinics”.

Όταν εγγράφεστε ως μέλος, συμφωνείτε να μας παρέχετε αληθή, ακριβή και πλήρη δεδομένα για εσάς (“Δεδομένα Συνδρομητή”) και να διατηρείτε επικαιροποιημένα και ακριβή τα Δεδομένα Συνδρομητή. Αν μας παρέχετε δεδομένα που δεν είναι αληθή, ακριβή ή πλήρη, ή έχουμε σημαντικούς λόγους για να πιστεύουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή ακυρώσουμε το λογαριασμό χρήστης σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε χρήση τώρα ή στο μέλλον της Ιστοσελίδας μας (ή του τμήματος “ Ikariandietclinics.com”). Συμφωνείτε να μην παρέχετε, μεταβιβάζετε ή χορηγείτε τα δικαιώματά σας ως συνδρομητή της Ιστοσελίδας ή να μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με οποιονδήποτε τρίτο για δική του χρήση.

Το κάθε πακέτο συνδρομής διαρκεί για το χρονικό διάστημα που ρητά αναφέρεται κατά την αγορά του. Αν επιλέξετε να μην ανανεώσετε τη συνδρομή σας μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του πακέτου σας, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας και να διαγράψουμε όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν. Η δωρεάν δοκιμή του “ Ikariandietclinics” λήγει μετά το πέρας της χρονικής περιόδου, η οποία αναφέρεται ρητά κατά την έναρξη της δοκιμής. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε την προσφερόμενη υπηρεσία, πρέπει να αγοράσετε ένα από τα πακέτα συνδρομών. Αν επιλέξετε να μην αγοράσετε πακέτο συνδρομής, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας και να διαγράψουμε τα αρχεία και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν.

 1. Αγορά συνδρομής – Συμφωνητικό

Συμφωνείτε να καταβάλλετε το πλήρες αντίτιμο για τη συνδρομή που αγοράζετε.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας/PayPal: Όλες οι συνδρομές χρεώνονται σε ευρώ. Η χρέωση γίνεται κατά την αγορά της συνδρομής και το ποσό καταβάλλεται ολικά.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή μέσω PayPal, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας πριν τη χρησιμοποιήσετε. Η Ιστοσελίδα δε φέρει ευθύνη για τους Όρους Χρήσης του PayPal ή οποιασδήποτε τρίτης πλατφόρμας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις τιμές ή τους όρους των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι νέες τιμές δε θα εφαρμόζονται σε ήδη αγορασμένες και ενεργές συνδρομές. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη οποιαδήποτε στιγμή για μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το  Ikariandietclinics.com εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληρωμών και των δεδομένων σας.

Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της συνδρομής σας. Σας συμβουλεύουμε να επιλέγετε το πακέτο συνδρομής, το οποίο εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε για το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για τη συνδρομή σας.

Επίσης δε γίνεται επιστροφή χρημάτων κατά τις ανανεώσεις συνδρομών. Οι συνδρομητές μπορούν να δουν πλήρεις πληροφορίες για το πρόγραμμά τους στο  Ikariandietclinics.com. Είναι ευθύνη του κάθε συνδρομητή να διατηρεί ενημερωμένη, ιδιωτική και ασφαλή τη διεύθυνση email του και τις πληροφορίες του λογαριασμού του.

 1. Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

 1. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια που δημοσιεύετε, διαβιβάζετε μέσω email ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε αυτή την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι όλο το Υλικό και όλες οι πληροφορίες, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα κείμενα, τα γραφικά, η μουσική, οι ήχοι, οι ερωτήσεις, οι δημιουργικές προτάσεις, τα μηνύματα, οι ιδέες, οι συνταγές, οι σημειώσεις και κάθε άλλου είδους υλικό που δημοσιεύετε ή επικοινωνείτε ιδιωτικά στην Ιστοσελίδα μας, είτε κατ’ αίτησή μας είτε με πρωτοβουλία σας, είτε δημοσιεύονται είτε διαβιβάζονται ιδιωτικά (εφεξής οι “Δημοσιεύσεις”) αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου που πραγματοποίησε τη Δημοσίευση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για Δημοσιεύσεις, πέραν του περιεχομένου που αναρτάται από το getyourdiet.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν λαθών ή παραλείψεων σε Δημοσιεύσεις ή για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τις Δημοσιεύσεις.

Διατηρούμε το δικαίωμα να άρουμε τη δυνατότητα πρόσβασής σε μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και να πάρουμε κάθε άλλο μέτρο για να εφαρμόσουμε τους παρόντες όρους αν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, χωρίς προειδοποίηση, Δημοσιεύσεις χρηστών για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουμε σχετική υποχρέωση διαγραφής περιεχομένου, το οποίο ενδεχομένως θεωρείτε προσβλητικό.

 1. Σχόλια και γνώμες χρηστών

Αν, είτε κατ’ αίτησή μας είτε με πρωτοβουλία σας, μας στείλετε με οποιοδήποτε μέσο πληροφορίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, γραφικά, μουσική, ήχους, ερωτήσεις, δημιουργικές προτάσεις, μηνύματα, ιδέες, συνταγές, σημειώσεις και κάθε άλλου είδους υλικό σχετικά με εσάς ή την απώλεια βάρους σας (συνολικά “Γνώμες”), οι Γνώμες θα θεωρούνται και θα παραμένουν ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας. Δε φέρουμε υποχρέωση εχεμύθειας σχετικά με τις Γνώμες και δε φέρουμε ευθύνη κανενός είδους και καμίας μορφής για τη δημοσίευση ή τη διαβίβασή τους. Παρέχετε σε εμάς και στους διαδόχους μας ένα διηνεκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα δωρεάν χρήσης, καθώς και άδεια και συγκατάθεση για αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, χρήση παράγωγων έργων, διακίνησης, επικοινωνίας στο κοινό, προβολής των Γνωμών σας (ολικά ή μερικά, κάνοντας χρήση του ονόματός σας ή ανώνυμα) παγκόσμια, καθώς και να ενσωματώσουμε τις Γνώμες σας σε κάθε άλλο μέσο προώθησης, υπάρχον ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον, για την πλήρη διάρκεια οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος τυχόν υπάρχει στις υποβληθείσες Γνώμες. Με την υποβολή των Γνωμών, εγγυάστε ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος τυχόν έχει δικαιώματα σε αυτές, έχει πλήρως και αμετάκλητα παράσχει σε εσάς το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε τις παραπάνω άδειες. Τέλος, αναγνωρίζετε ότι εμείς και οι διάδοχοί μας έχουμε δικαίωμα απεριόριστης χρήσης των Γνωμών για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς καταβολή αποζημίωσης σε εσάς ή τρίτα μέρη.

 1. Γονική Συναίνεση ή Συναίνεση Κηδεμόνα

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να αγοράσετε οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στην Ιστοσελίδα μας. Κάποιο από το περιεχόμενο που διατίθεται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.

 1. Υπερσύνδεσμοι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται μόνο στην παρούσα Ιστοσελίδα και όχι σε τρίτες ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους για τρίτες ιστοσελίδες. Αποδέχεστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα περιεχομένου σε τρίτες σελίδες καθώς και για όποιο περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό είναι διαθέσιμο σε τρίτες ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουμε μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου. Επίσης, αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε, άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε μέσω ή λόγω της χρήσης περιεχομένου, διαφημίσεων, προϊόντων ή άλλων πηγών που είναι διαθέσιμες σε τρίτη ιστοσελίδα (ανεξαρτήτως αν άμεσα ή έμμεσα παρέχουμε σύνδεσμο προς αυτό το περιεχόμενο). Για οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο τρίτης ιστοσελίδας, πρέπει να απευθύνεστε στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας αυτής.

 1. Ο κωδικός και ο λογαριασμός χρήστη σας

Οι συνδρομητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς χρήστη τους. Αναλαμβάνετε να μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή σχετικής υποψίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, κλοπής ή άνευ άδειας κοινολόγησης του κωδικού πρόσβασής σας. Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για όποια δραστηριότητα κάθε είδους λαμβάνει χώρα με χρήση του λογαριασμού χρήστη σας. Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί το λογαριασμό ή τον κωδικό σας, αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε άμεσα. Αναλαμβάνετε να μη μοιραστείτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν τρίτο, είτε αυτός είναι φίλος, είτε μέλος της οικογένειάς σας.

 1. Δήλωση για την Υγεία σας

Το  Ikariandietclinics.com και το περιεχόμενό του, καθώς και κάθε πληροφορία που συνδέεται με αυτό άμεσα ή έμμεσα, προορίζεται να βοηθήσει τους χρήστες στη διαμόρφωση της προσωπικής τους διατροφής. To  Ikariandietclinics.com δεν είναι ιατρικός οργανισμός και το προσωπικό μας δεν πρόκειται και δεν δύναται να παρέχει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση. Κανένα σημείο της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ιατρική συμβουλή ή διάγνωση. Το  Ikariandietclinics.com δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας παρερμηνείας. Οι πληροφορίες και τα διατροφικά προγράμματα που εκδίδουμε για εσάς δεν πρέπει να θεωρηθούν υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής, εξέτασης ή θεραπείας.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διατροφή, το  Ikariandietclinics.com σας συμβουλεύει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας προκείμενου να εξασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλειά σας.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε σωματική άσκηση, το  Ikariandietclinics.com σας συμβουλεύει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να εξασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλειά σας. Ορισμένες πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα συνδέονται με ψυχική υγεία και ψυχολογία. Το  Ikariandietclinics.com συνιστά σε άτομα που νιώθουν ότι χρειάζονται υποστήριξη, να επικοινωνήσουν με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Δε φέρουμε ευθύνη για άτομα που σκοπεύουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους ή σε άλλους. Το  Ikariandietclinics.com προορίζεται για χρήση από υγιείς ενήλικες αποκλειστικά. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανηλίκους, λιποβαρείς ενήλικες, εγκύους, λεχώνες ή άτομα με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας δεν τους επιτρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας πέρα από όσα ρητά αναφέρονται στο ερωτηματολόγιό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί για να μας ενημερώσετε σχετικά προτού να υποβάλλετε τις απαντήσεις σας και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα διατροφής σας.

Αναλαμβάνετε επίσης να σημειώνετε αναλυτικά οποιεσδήποτε αλλεργίες στο πεδίο “Αλλεργίες”, όταν συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιό σας και πριν το υποβάλλετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ένα πρόγραμμα διατροφής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Είναι ευθύνη σας να συμπληρώσετε ορθά τη φόρμα, παρέχοντάς μας αληθή στοιχεία.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν μας έχετε ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο  Ikariandietclinics.com ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσεων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην ιστοσελίδα μας ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση η συνολική μας ευθύνη προς εσάς για όλες τις πιθανές ή επελθούσες ζημίες (που πηγάζουν είτε από ενδοσυμβατική είτε από αδικοπρακτική ευθύνη) δε θα ξεπερνά το ποσό που έχετε καταβάλλει, αν έχετε καταβάλλει κάποιο ποσό, για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αν δεν σας ικανοποιεί ή σας θίγει κάποιο τμήμα της ιστοσελίδας μας ή των Όρων Χρήσης μας, μπορείτε να παύσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

 1. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 1. Λοιποί όροι

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ υμών και ημών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας μας. Κάθε φορά που εισέρχεστε στην Ιστοσελίδα μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε τυχόν αλλαγές.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.